data matters

"Information is the oil of the 21st century" (Peter Sondergaard, SVP Gartner). Vitale business informatie is niet alleen afkomstig van uw desktop computer en in uw bedrijfsdatabases of data warehouse. In toenemende mate is data ook te vinden in “big data” platforms als Hadoop maar ook van buiten de "muren" van uw organisatie. Gespecialiseerde data vendors beschikken over petabytes aan alle mogelijk denkbaar informatie over: product, plaats, trend, marktsegmentatie, koop- en klantgedrag. En ook clickstreams, reviews, tweets, ‘likes’ en andere social data bieden een schat aan waardevol nieuw inzicht voor organisaties. Binnen de "muren" van de organisatie wordt de hoeveelheid machine-gegenereerde data steeds groter. Zoals: network traffic, Web servers, custom-applicaties, applicatie-servers, geo-informatie systemen, stock market feeds, sociale media, e-mail, logbestanden, sensorinformatie, aanwezige databases. Deze hoeveelheid aan informatie is voor de mens niet meer te begrijpen en te overzien.

De steeds dalende prijs voor opslag van data, de toenemende rekenkracht van processors en de komst van Open Source tools als Hadoop, maken dat data efficiënt over zonodig tientallen servers wordt weggeschreven. De ontwikkeling van nieuwe analytische tools om met statistische-, machine learning-algoritmen en geavanceerde visualisaties, snel inzicht te geven, gaat enorm snel. Lees hierover in de tweets die wij hierover sturen. Een andere ontwikkeling vindt zich plaats in het openbaar maken van gratis data en statistische gegevens (Open Data), die gebruikt kunnen worden in eigen Big Data-projecten.

Mogelijke gebieden

Mogelijke branches en diensten waar Big Data Analysis ingezet wordt:

 • General management
 • Strategie en Business development
 • Financieel management en Budgeting
 • Risk management
 • Operations en Productie
 • Product research en Development
 • Sales en Marketing: Competitive Pricing, Customer Behavior Analytics, Product Optimization Analytics
 • Customer service
 • Customer experience management
 • Brand- / Market management: Customer Analytics, Branding
 • Marketing Performance Analytics Internet: Threat Analytics, Website Analytics, Online campaign effectiveness
 • Internet Analyse: User experience, User Churn, Social Media
 • Personeels planning en werving
 • Wetenschappelijk onderzoek / Medical: Analyseren en weegave van onderzoeksdata

Drivers

Wat motiveert de stap naar Big Data?

  Business drivers:
 • Monitoren van transacties
 • Toepassen van nieuwe business models, realiseren van snellere groei
 • Meer inzicht krijgen over concurrentievoordelen en optimaal rendement
 • Technical drivers:
 • Hoeveelheid data groeit exponentieel
 • Data komt van meer verschillende bronnen en in toenemend aantal formats
 • Bestaande oplossingen niet opgewassen tegen huidge groei
 • Financiële drivers:
 • Kosten van datasystemen, groeit t.o.v. totale IT-budget
 • Kosten voordelen van commodity hardware & Open Source

Web Analytics

Meer dan alleen users en clicks tellen

Natuurlijk kunt u al materiaal verzamelen zoals nieuwe followers, re-tweets, link click-through, Klout scores of welk soort web-clickacties dan ook. Maar naast social network stats en graphs maken wilt u vooral weten hoe social media uw bedrijf kan helpen. Geeft het betere revenuen, vermindert het customer churn, krijgt u meer klanten onder uw bezoekers of verbetert het de klanttevredenheid?

Om de werkelijke impact van social media te doorgronden, moet deze data worden bekeken in correlatie met uw eigen, essentiële bedrijfsinformatie.
Lees meer over onze services »

datavisual

Welkom@ twotail
Screens / Infographics
@ Twitter